Gladioly, Kosatce, Georginy, Lalie, Tulipany - Alojz Mikulášek - Pestovanie


Novinky

28.05.2024:

Aktualizovaný ponukový katalóg pre Kosatce na rok 2024

14.01.2024:

Aktualizovaný ponukový katalóg Gladioly na rok 2024

22.12.2022:

Aktualizovaný ponukový katalóg Gladioly na rok 2023

07.06.2022:

Aktualizovaný ponukový katalóg pre Kosatce na rok 2022

13.12.2021:

Aktualizovaný ponukový katalóg Gladioly na rok 2022

Pestovanie gladiol

STANOVIŠTE:

Gladioly obľubujú svetlé slnečné stanovište, preto vyhľadáme na záhrade také miesto, kde svieti slnko čo najdlhšie. Dôležité je hlavne ranné a dopoludňajšie slnko, ktoré prehreje a osuší rastlinu po chlad- nej noci. Pod hustou výsadbou stromov síce vyrastú, ale sú menej kvalitné. Sú vytiahnuté, tenšie stonky, málo pukov a napádané častejšie hubovými chorobami. Pôdu vyžadujú ľahšiu, priepustnú, hlinito piesočnatú, prípadne piesočnatú podľa možnosti s neutrálnou reakciou ( pH = 6,5 ). Pôda by mala byť dobre prepracovaná, s dostat- kom humusu a živín. Nie je dobré pôdu pred výsadbou hnojiť čerstvým maštaľným hnojom, ktorý pri vzniku s hľuzou podporuje vznik hubovej choroby. Nie je dobré sadiť gladioly na mieste, kde v predošlom roku rástli uhorky, fazuľa, zemiaky, ktoré podporujú prenášanie viróz.

SADENIE:

Gladioly sadíme od druhej polovice apríla až do polovice júna na vonkajšie pestovanie. Výnimočne môžeme sadiť aj začiatkom apríla, ale riskujeme poškodenie jarnými mrazmi. Pri neskoršej výsadbe uprednostníme skoršie druhy, inak sa môže stať, že nestačia do mrazov vykvitnúť. Vzdialenosť medzi hľuzami v riadku by mala byť aspoň 15 cm. Riadky od seba min. 30 cm. Ja sadím hľuzy v riadku hrebeňovým spôsobom tak, že každá hľuza je posunutá raz doprava, druhá doľava asi o 5cm. To síce sťažuje okopávanie, ale je to výhodné pri veternom počasí, pretože sa vzájomne podopierajú a je menšie riziko vyvrátenia rastliny. Sadíme do hĺbky 10 až 15 cm podľa veľkosti. Malým hľuzám postačí aj 8cm, hľuzočkám- (brut)- stačí 4 cm. Pri plytkej výsadbe sa rastliny pri daždivom a veternom počasí vyvracajú a naopak pri horúcom počasí trpia suchom. Nesadiť gladioly na to isté miesto v nasledujúcom roku, kvôli prenášaniu chorôb. Doporučuje sa sadiť až po 4 rokoch, ak to nie je možné je dobré vystlať lôžko pieskom, alebo perlitom. To mimo iného uľahčuje na jaseň vyberanie hľúz.

moja záhrada

OŠETRENIE PRED VÝSADBOU:

Hľuzy pred výsadbou ošúpeme, aby sme sa presvedčili, či sú zdravé. Môžeme ich preventívne ošetriť morením 0,2 % FUNDAZOLU 50 WP, alebo 02 % NOVOZIRU MN 80 . Môžeme pridať prípravok proti živočíšnym škodcom, napr. 02% ACTELICU 50 EC, alebo ORTHOCID 75W 0,3 % a podobne. Morenie je prevencia proti hubovým chorobám a škodcom.

OŠETRENIE PORASTU:

Po výsadbe dôkladne porast zalejeme, hlavne v období sucha. Množiteľský porast ( z brutu ) zalievame zo začiatku výdatnejšie, nakoľko sú chránené škrupinou a pre začiatok klíčenia potrebujú viac vlhkosti. Po vzídení porastu často kypríme a udržujeme porast bez burín. Zalievanie je treba hlavne po výsadbe a pred kvitnutím. Zalievať radšej menej často ale výdatnejšie. Po väčších dažďoch alebo zálievke je dôležité kyprenie na zamedzenie prísušku a potrebe prevzdušnenia. Počas vegetácie je veľmi dôležité chemické ošetrenie porastu proti živočíšnym škodcom, hlavne strapky, a húse- nice, ktoré sú roznášačmi vírusových chorôb. Strapky pri premnožení zapríčiňujú vysávanie štiav z pukov rast- lín, tým poškodzujú kvety a niekedy úplne zamedzia ich otvoreniu. Postreky počas vegetácie robíme v 10 – 14 dňových intervaloch až do konca septembra. Používame na to prípravky 0,2 % ACTELLIC 50 EC, 0,02%- CYMBUSH 10 EC , 0,03 % KARATE 5 EC, 0,05 % AMBUSH 25 EC a iné.

Dôležitou súčasťou ošetrovania porastu počas celého vegetačného obdobia je negatívna selekcia – odstraňovanie chorých, netypických rastlín napadnutých chorobami. Ak rastlina žltne alebo hnedne, prípadne ak sa nápadne kriví (nie od vetra), treba ju odstrániť. Osobitne si treba všímať rastliny s belavou alebo žltkastou škvrnitosťou listov, ktorá svedčí o vírusovej chorobe. Takéto rastliny treba zlikvidovať. Niekedy sa viróza neprejaví na listoch, ale až na kvetoch. Objavujú sa na nich rôzne pásiky a škvrny, alebo kvet je menší ako má byť a je vyblednutý, či dokonca až belavo zelený. Pri zistení chorých rastlín, treba tieto okamžite zlikvidovať aj s hľuzou, preto- že vošky a strapky prenášajú vírusy prakticky okamžite po prechode z chorej na zdravú rastlinu. Doporučenou je aj pozitívna selekcia, to je výber zdravých a veľmi vydarených rastlín. Tie potom určíme na budúce pestovanie, prípadne rozmnožovanie z hľuzočiek, ktoré oberieme z označenej hľuzy. Pri chladnom a daždivom dlho trvajúcom počasí sa môžu rozširovať hubové choroby. Proti nim môžeme použiť prípravky : Fundazol 50 WP (0,06%), NOVOZIR MN 80 (0,3%), ORTHOCID 50 (0,3%). Do postrekovej kvapaliny pridáme kvôli priľnavosti zmáčadlo ako : CITOVETT, AGROVITAL, AGRAL 90. Ako náhražka sa môže použiť saponát JAR alebo PUR. Môžeme pridať aj listové hnojivo- HARMAVIT, FLORAN, VEGAFLOR atď.

Kvety režeme už pri začiatku otvárania prvého kvetu. Pokiaľ chceme hľuzy sadiť aj v nasledujúcom roku, nechávame čo najviac listov na rastline. Je to potrebné pre dobré vyzretie hľuzy. Stonku stačí napichnúť a následne pootáčaním vytiahnuť z pazúch listov. Skúsení pestovatelia dokážu zlomiť stonku aj bez napichnutia. Poškodené a choré rastliny nenechávame na pozemku, ale odstránime alebo spálime. Mylný názor je, že farba gladiol sa môže zmeniť- napríklad pri pestovaní vedľa seba rôznych farieb- opelením. Nie je to možné, pretože opelenie nemá nič spoločné s hľuzou, ale len po odkvitnutí s tvorbou tobolky so semienkami. Až po prípadnom zasiatí semien vyrastie rastlina , ktorá sa môže odlišovať od pôvodnej. Prípadné odlišnosti vo farbe teda nie sú spôsobené opelením, ale chorobami. Pôvodná hľuza si svoju farbu a iné vlastnosti zachováva viac rokov- 5 a viac- potom dôsledkom nabalenia viróz začne degenerovať. Preto ak chceme určitý druh pestovať viac rokov, je nutné dopestovať si mladé hľuzy z brutu .

ZBER ÚRODY (HĽÚZ)

Včasný zber, osušenie a očistenie hľúz je predpokladom úspešného pestovania v ďalšom roku. Gladiolové hľuzy sa môžu vyberať z pôdy po uplynutí 5-7 týždňov od odkvitnutia, prípadne od druhej polovice septembra. Ak však sadíme v neskoršom termíne (jún), alebo máme veľmi neskoré druhy, ktoré sme vysadili neskoro a zakvitnú až v októbri, tam sa nám nepodarí dodržať dobu 5-7 týždňov. Nočné mrazy klesajú nižšie ako -3 °C, pričom listy už premŕzajú a preto v takom prípade neotáľame a hľuzy vyberieme.

Po vybratí hľuzy odlomíme stonku a to tak , že palcom pritlačíme vrchnú časť hľuzy tesne pri stonke a stonku nalomíme na jednu stranu, potom pootočíme o 180° a urobíme to isté na druhej strane. Pootočením opatrne vy- tiahneme stonku tak, aby sme nepoškodili hľuzu. Pôvodnú starú hľuzu od novo vytvorenej neoddeľujeme, iba v prípade, že je viditeľne chorá. Po vybraní hľuzu očistíme od nečistôt a odstránime len vrchnú znečistenú šupu. Môžeme ju umyť a doporučuje sa aj ošetrenie proti strapkám napríklad v 0,2% roztoku ACTELLICU. Predíde sa poškodeniu hľúz strapkami pri dosúšaní, respektívne skladovaní. Hľuzy by sa mali v prvej fáze intenzívne presúšať, najlepšie v miestnosti od 20 do 30°C a s výdatným vetraním. Keď to nie je možné, tak aspoň za pekného počasia vykladáme hľuzy von na slnečné stanovište. Po uplynutí 2 až 3 týždňov vyskúšame či sa ľahko oddeľuje stará hľuza od novej (skôr sa to nedá alebo veľmi ťažko), keď áno, tak hľuzy očistíme od starých hľúz a necháme doschnúť asi dva týždne. Potom uložené vo vzdušných debničkách a dôkladne označené prenesieme do chladnejšieho skladu. Môže to byť pivnica dostatočne suchá a vetraná, kde teplota je od 2 do 10°C. V prípade že si chceme niektorú sortu rozmnožiť, tak zo zdravej hľuzy oberieme malé hľuzočky (brut) a tento po očistení od nečistôt uložíme do papierového sáčka, dôkladne označíme a uložíme do podobného skladu. Ak je v sklade vyššia vlhkosť, začnú sa objavovať na hľuzách plesne. Vtedy stačí vyniesť hľuzu do teplého a vetrateľného miesta. Po presušení opäť uskladníme, pokiaľ možno na suchšie miesto. Keď sa k tomu pridá i vyššia teplota, začnú vyrastať predčasne puky i korienky.

hľuzy