Gladioly, Kosatce, Georginy, Lalie, Tulipany - Alojz Mikulášek - Pestovanie


Novinky

28.05.2024:

Aktualizovaný ponukový katalóg pre Kosatce na rok 2024

14.01.2024:

Aktualizovaný ponukový katalóg Gladioly na rok 2024

22.12.2022:

Aktualizovaný ponukový katalóg Gladioly na rok 2023

07.06.2022:

Aktualizovaný ponukový katalóg pre Kosatce na rok 2022

13.12.2021:

Aktualizovaný ponukový katalóg Gladioly na rok 2022

Šlachtenie gladiol

O udržiavacom šľachtení som sa už zmieňoval. Ide tu o udržiavanie pravosti a čistoty, bez akýchkoľvek zmien pri vegetatívnom rozmnožovaní. Na ďalšie množenie vyberáme len úplne zdravé a typické rastliny.

NOVOŠLACHTENIE:

Ide tu o plánovanú činnosť pri získavaní nových sort, ktoré by mali byť krajšie a zaujímavejšie ako ich rodičovstvá. O tejto tematike by sa dalo písať veľmi obsiahlo, ale skrátim to len na stručnú charakteristiku. Novošľachteniu by sa mali venovať len skúsenejší pestovatelia , ktorý tomu venujú dostatok času. Ide tu totiž o veľmi náročnú prácu na čas a dôkladnú evidenciu. Pri novošľachtení gladiol starostlivo vyberáme rodičovské rastliny a to s ohľadom na očakávané vlastnosti nového druhu. Nekrížime bezhlavo , tak nám vznikajú stovky, ba tisíce nových, prevažne nekvalitných druhov. Technika kríženia spočíva v tom, že z otcovskej rastliny odoberieme peľ z peľových tyčiniek (malým štetcom, alebo postačí zápalka s kúskom vaty) a nanesieme ho na bliznu materskej rastliny. Bliznou sa rozumie piestik v tvare vidličky, ktorá je nad peľovými tyčinkami. Peľové tyčinky v opelených kvetoch odstránime. Pri jednom krížení opeľujeme 2-5 kvetov v spodnej časti klasu, viac je nežiaduce a zbytočné. Hornú časť klasu neopeleného vylomíme aby sa rastlina zbytočne nevyčerpala tvorbou semien divoopelenej hornej časti klasu. Ak je otcovská rastlina skôr rozkvitnutá ako materská, môžeme si peľ uchovať tak, že z otcovskej rastliny vytrhneme peľové tyčinky, najlepšie zarána po otvorení kvetu a dáme ho do misky (kelímok). Nalepíme štítok s menom sorty. Peľ dozrie za 24 až 48 hodín pri teplote cca 20°C, potom sa ľahko od tyčiniek oddeľuje. Peľ je aktívny až 10-14 dní, dovtedy môžeme opeľovať. Na bliznu ju nanášame v druhý deň, keď je blizna dozretá, najlepšie zrána. Opelenie môžeme opakovať pre istotu aj na tretí deň. Pre zamedzenie opelenia hmyzom môžeme opelenú časť obaliť agrofóliou, alebo postačí hneď po rozkvitnutí odstrániť spodné tri okvetné lístky, na ktoré pristáva hmyz pri náletoch. Poistiť to môžeme aj tým, že pripevníme opatrne piestik k hornému okvetnému lístku. Po opelení si okamžite urobíme záznam do zošita a samozrejme i na štítok ktorý upevníme na stopku k opelenému kvetu. Poznačíme si aj počet a poradie kvetov odspodu klasu. Najprv napíšeme meno materskej rastliny, potom za znamienkom „x“ meno otcovskej rastliny. Ostáva nám už len čakať na vývoj toboliek so semenami po odkvitnutí kvetu. Súkvetie s nimi odlomíme, len čo sa začnú tobolky otvárať a uložíme na dozretie a dosušenie do miestnosti aby sa semeno nevysypalo. Presušené tobolky so semenami môžeme skladovať aj v chladnom mieste, neuškodí im ani mráz. Môžeme vysievať už začiatkom marca do črepníkov, alebo parenísk. Do voľnej pôdy môžeme vysievať v druhej polovici apríla do preosiatej starostlivo urovnanej pôdy do hĺbky 0,5 až 1cm, a riad- kov 15cm od seba. V prvom roku nám narastú len malé hľuzky veľkosti čerešne či orecha, nezakvitnú len výnimočne z porastu vysiateho v marci. Z väčších hľuziek nám v druhom roku výsadby zakvitnú prvé kvety, z malých až v treťom roku. Z každého semiačka vyrastie nový druh, nazývame ho semenáč do doby, kým nedostane meno od šľachtiteľa, Často sú vzájomne podobné, niekedy však úplne odlišné, preto pre evidenciu používame číselné označenia. Pestovatelia používajú rôzne označenia. Ja používam nasledovné, v roku kríženia uvádzam ako prvé poradové číslo kríženia a za znamienkom “/“ uvediem rok (posledné dve čísla), napríklad 4/00. To znamená že ide o štvrté kríženie v roku 2000. Toto označenie používam až do doby, keď zaevidujem už rozkvitnutú rastlinu. Potom pridám za pomlčkou ďalšie číslo (napr. 4/00-2). Ide o druhý evidovaný semenáč z daného kríženia. Po pridelení mena značíme najskôr kód, čo je trojčíslie. Prvé číslo trojčíslia je od 1 do 5 a označuje veľkostnú skupinu kvetu, druhé dve čísla označujú farbu kvetu a jej sýtosť (tabuľka je pod odsekom klasifikácia). Po kódovom trojčíslí uvedieme meno sorty, potom meno alebo skratku šľachtiteľa, rok uvedenia na trh a písmeno označujúce skorosť kvitnutia (tabuľka je pod odsekom klasifikácia). Vo všeobecnosti platí zásada (i keď nie vždy) že dĺžku klasu, výšku , stavbu klasu, odolnosť a rozmnožovaciu schopnosť preberá potomstvo po matke, kvalitu kvetu a zriasenie po otcovi.

Klasifikácia kultivarov podľa NAGC(North American Gladiolus Council)

gladiolových kultivarov. Obsahuje číselný kód (trojčíslo), názov kultivaru, meno alebo skratku šľachtiteľa, rok uvedenia na trh a písmeno označujúce dobu kvitnutia. Prvé číslo označujeme číslom 1 až 5 podľa veľkosti prvého kvetu. Druhé dve čísla značíme od 0 po 9 a označuje farbu a jej sýtosť. Písmeno F (fragrant) za trojčíslom označuje prípadnú voňavosť.

Prvé číslo kódu – veľkosť kvetu
1xx priemer kvetu do 6,3cm miniatúra
2xx priemer kvetu 6,4 – 8,9cm malokveté
3xx priemer kvetu 9 – 11,4cm strednokveté
4xx priemer kvetu 11 – 14cm veľkokveté
5xx priemer kvetu nad 14cm obrovské

Farebná tabuľka (druhé a tretie číslo kódu) Ak je na konci nepárne číslo, znamená to že kvet nie je jednofarebný.

Farba bledá svetlá stredná tmavá iné
Biela 00        
Zelena   02 04 06  
Žltá 10* 12 14 16 *-včítane krémovej
Oranžová 20** 22 24 26 **-včítane žltoružovej
Lososová 30*** 32 34 36 ***-včítane šarlátovej
Lososovoružová „pink“ 40 42 44 46  
Červená 50 52 54 59 58- čierno-červená
Malinovoružová 60 60 64 66 68-čierno-ružová
Levandulovolilavá 70 72 74 76 78-purpurová
Modrá-modrofialová 80 82 84 86  
Dymová-sivá   92 94 96  
Hnedožltá 90        
Hnedá tmavá         98-hnedá tmavá

Na spresnenie: pod č. 20 sa zaraďujú aj kvety žltej farby s ružovým alebo oranžovým nádychom: pod č. 36 oranžovošarlátové a pod č. 52 červenošarlátové.

Písmeno označujúce dobu kvitnutia
VE veľmi skoré do 70 dní
E skoré 70 – 74 dní
EM stredne skoré 75 – 79 dní
M stredné 80 – 84 dní
LM stredne neskoré 85 – 90 dní
L neskoré 91a viac dní

Na konci popisu za písmenom označujúcim dobu kvitnutia môžu byť ešte ďalšie písmená R a W s číslami od 1 do 5 ktoré označujú stupeň zriasenia a voskovitosti.